אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

מכירת חמץ וירטואלית, לכתחילה או בדיעבד?

מכירת כלי חמץ לנכרי

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו