להניח מחשב נייד על ספר לימוד

ספר תורני פתוח על מסך המחשב

טיפול בתקלה לעניין שכר עבודה