להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

יין לבן לקידוש ולחופה?

גוי הגביה כוס יין

שתיה הגורמת להפסד תפילה בציבור