שתיה הגורמת להפסד תפילה בציבור

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

גוי הגביה כוס יין

יין לבן לקידוש ולחופה?