ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו