חובת הציבור בברכת 'דיין האמת'

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

הקדמת בורא נפשות ל'מעין שלוש' – בקפה ומאפה

ניגון 'אשר ברא' בשבע ברכות, הפסק בברכה?

התזת בושם להעברת ריח רע בתפילה

ברכה ראשונה על סימני ליל ראש השנה

אופן נטילת ידיים המכוסות בכפפות