'הגומל' ותפילה קצרה ללוחמים

ברכת שהחיינו על בן החוזר משדה הקרב

חובת הציבור בברכת 'דיין האמת'

ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

מי מניצולי האסון מחויב בברכת 'הגומל'

ברכת 'הגומל' ותפילה בבגד ים | גיליון בין הזמנים

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

הקדמת בורא נפשות ל'מעין שלוש' – בקפה ומאפה

ניגון 'אשר ברא' בשבע ברכות, הפסק בברכה?

התזת בושם להעברת ריח רע בתפילה