ברכת 'הגומל' ו'שעשה לי נס' לקטן

ברכת 'הטוב והמטיב' בהולדת בן

ברכה על מאכל סושי

להקדים ברכת 'הגפן' לאמירת 'לחיים'

עמידה בברכת ברקים ורעמים

ברכה ראשונה על סימני ליל ראש השנה