עליה לציון הרשב"י בחול המועד

האם צריך להצניע את הציצית בבית הקברות?