קיטל בבית הכסא

שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?