שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה

ברכת מעין שבע במנייני חצרות

כריעה בברכת מעין שבע

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו