שינוי מקום לאבל בכולל ובמשרד

תענית על ספר תורה שנפל

כריעה בברכת מעין שבע

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה

ברכת מעין שבע במנייני חצרות