בית הוראה הכללי ירושלים

בנשיאות מו''ר הגאב''ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט''א

שאלות אחרונות

הזכרת גשמים בימות החמה

טעה במספר הימים אך לא במספר השבועות

ספירה בין השמשות

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

תספורת לפדיון הבן בספירת העומר

תפילה בבית הכנסת או בחצר

עליה לציון הרשב"י בחול המועד

רכישת בית אבות עם כנסייה

אנחנו במספרים
0
שפות מענה הלכתי
0
שעות מענה ביממה
0
שאלות בהלכה שהתקבלו
0
רבנים מורי הוראה
פעילות בית ההוראה

מענה הלכתי

בית מדרש לרבנים

תמיכה בנזקקים

מכון הוצאה לאור

טהרת כהנים

מערכת כשרות

בוררות הלכתית

חופה וקידושין