בית הוראה הכללי ירושלים

בנשיאות מו''ר הגאב''ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט''א

שאלות אחרונות

האם מותר לצעיר להתחסן לפני המבוגר?

מותר לבקש מכהן להכין עבורי כוס קפה?

למה אשכנזים לא אוכלים בבית האבל?

למי וכיצד עושים הטבת חלום?

במלון ובית חולים, היכן להדליק נרות שבת?

שינוי מהאמת בבירור שידוך

החלפת כבל חשמל פוטר מטבילה?

מותר להזכיר שם ה' בלימוד הגמרא?

אנחנו במספרים
0
שפות מענה הלכתי
0
שעות מענה ביממה
0
שאלות בהלכה שהתקבלו
0
רבנים מורי הוראה
פעילות בית ההוראה

מענה הלכתי

בית מדרש לרבנים

תמיכה בנזקקים

מכון הוצאה לאור

טהרת כהנים

מערכת כשרות

בוררות הלכתית

חופה וקידושין