בית הוראה הכללי ירושלים

בנשיאות מו''ר הגאב''ד הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט''א

שאלות אחרונות

מתנות לאביונים – פרוזים למוקפים. מותר?

סעודת פורים עם מוזיקה לאבלים

ברכות המגילה – בעמידה או בישיבה?

שתיה הגורמת להפסד תפילה בציבור

משלוח מנות באמצעות קטן/ נכרי

פורס מפה ומקדש – לכתחילה?

תושב ירושלים הנוסע מחוץ לעיר לשבת פורים

טבילת כלים למשלוח מנות

אנחנו במספרים
0
שפות מענה הלכתי
0
שעות מענה ביממה
0
שאלות בהלכה שהתקבלו
0
רבנים מורי הוראה
פעילות בית ההוראה

מענה הלכתי

בית מדרש לרבנים

תמיכה בנזקקים

מכון הוצאה לאור

טהרת כהנים

מערכת כשרות

בוררות הלכתית

חופה וקידושין