תשעה באב תשפ"א (177)

נושאי הגליון

הלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

הלכות הבדלה במוצאי תשעה באב

קינה שנאמרה בליל תשעה באב

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: