חטא קורח האמיתי (172)

נושאי הגליון

נושאים:

חטא קורח – שלא להכיר במעלתנו

 

הלכה:

ענייני שבע ברכות

הצטרפו לקבלת עלון שואלין ודורשין למייל מידי שבוע: