האם מותר להלוות ביצים בשעת מחסור?

שליחת שאלה לבית ההוראה