האם אפשר לומר קינות בעמידה?

אופן חליצת הנעל בערב תשעה באב

שליחת שאלה לבית ההוראה