שו"ת בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

אופן חליצת הנעל בערב תשעה באב

דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה

האם אפשר לומר קינות בעמידה?