דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

אופן חליצת הנעל בערב תשעה באב

שו"ת בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה

האם אפשר לומר קינות בעמידה?