תעודת כשרות לפרחים בשמיטה?

השכן בבניין המשותף לא שומר שמיטה

פרוזבול בערב שביעית – להורדת הטופס

קיום מצות שמיטה בקרקע