האם מותר להלוות מסכות קורונה בהיעדר תעריף קבוע?

האם מותר להלוות ביצים בשעת מחסור?

שליחת שאלה לבית ההוראה