תפילה בבית הכנסת או בחצר

עלייה לתורה ממרחק

העברת ספר תורה בין מניינים

נישוק ספר תורה

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה

ברכת הבשמים למי שאיבד חוש ריח

תפילה מול חלון מכונית

ברכת מעין שבע במנייני חצרות

שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?

שימוש באלכוג'ל ובסבון ידיים בתשעה באב