סידור מעל חומש באיסוף ספרים

להניח מחשב נייד על ספר לימוד

ספר תורני פתוח על מסך המחשב