ביטול הוראת קבע למוסד צדקה

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית