ביטול הוראת קבע למוסד צדקה

הלוואה ופריטת כסף קטן מקופת הצדקה בבית

מתן צדקה מראש לכל תפילות השבוע

קבלת תרומה ממוסלמי בדובאי