אמירת "מחי ומסי" לאחר שהציבור סיים

אמירת סליחות קודם חצות הלילה

האם חייבים לעמוד באמירת סליחות?