נטילת ידיים לאחר בדיקת דם

מאיזה גיל יש להקפיד על נטילת ידיים בבוקר?