אופן נטילת ידיים המכוסות בכפפות

מאיזה גיל יש להקפיד על נטילת ידיים בבוקר?

נטילת ידיים לאחר בדיקת דם