ברכה על מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה

אירוח בחדר מלון ללא מזוזה