מותר להזכיר שם ה' בלימוד הגמרא?

גמרות מבוארות בישיבות ובכוללים