אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

האם מותר לתת טיפ למלצר גוי?

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו