אמירת 'מזל וברכה' לגוי לאחר קניין

האם מותר לתת טיפ למלצר גוי?