הכלים באולם אינם טבולים. מותר לי לאכול?

אכילה בכלים לא טבולים