קיום הספדים שלושים יום לפני החג

גפרור, נרות וחיבור הלהבות | הבדלת יקנה"ז