טלטול קטלוג מכירות בשבת

נסיעת תומכת לידה לבית החולים בשבת

נסיעת יולדת בשבת לבית חולים מרוחק

להביא יין להבדלה בשעת סעודה שלישית

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת

נסיעה עם היולדת באמבולנס בשבת

הפעלת ממטרה באמצעות שעון שבת

טלטול 'קלף זוכה' באוסף ילדים