נסיעת יולדת בשבת לבית חולים מרוחק

להביא יין להבדלה בשעת סעודה שלישית

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת

נסיעה עם היולדת באמבולנס בשבת

נסיעת תומכת לידה לבית החולים בשבת

הפעלת ממטרה באמצעות שעון שבת

טלטול 'קלף זוכה' באוסף ילדים

טלטול קטלוג מכירות בשבת

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו