להביא יין להבדלה בשעת סעודה שלישית

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת

נסיעה עם היולדת באמבולנס בשבת

נסיעת יולדת בשבת לבית חולים מרוחק

נסיעת תומכת לידה לבית החולים בשבת

הפעלת ממטרה באמצעות שעון שבת

טלטול 'קלף זוכה' באוסף ילדים

טלטול קטלוג מכירות בשבת