ברכת מאורי האש על נורת חשמל

כוס אחת לברכת המזון והבדלה