פירורי ספר קודש בשעת כריכתו

עיתון תורני, לאשפה או לגניזה?

כתיבת פסוקים בהזמנה לחתונה

קדושת וגניזת המילה 'שלום'

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו