פריטת דולרים וגמ"ח כספים בבית הכנסת

תליית פיטום הקטורת על קיר ביהכנ"ס