תליית פיטום הקטורת על קיר ביהכנ"ס

פריטת דולרים וגמ"ח כספים בבית הכנסת