הפעלת מוזיקה בגן ילדים בספירת העומר

העובד מדליק שירים בביתו בבין המצרים

חתונה שהחלה לפני השקיעה בליל י"ז בתמוז