תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב

דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

שו"ת בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה

שימוש באלכוג'ל ובסבון ידיים בתשעה באב

האם אפשר לומר קינות בעמידה?