שו"ת בהלכות ערב תשעה באב שחל בשבת

דברים המותרים בעשירי באב שחל בערב שבת

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה

שימוש באלכוג'ל ובסבון ידיים בתשעה באב

האם אפשר לומר קינות בעמידה?

תענית חתן וכלה הנישאים לאחר תשעה באב