כתיבת שם חיבה בכתובה

קדושת וגניזת המילה 'שלום'

הוספת שם לחתן וכלה