במלון ובית חולים, היכן להדליק נרות שבת?

קנס לאדם ששכח להדליק נרות שבת

טלטול בשר קפוא לאחר הפסקת חשמל בשבת

נוסח הקידוש בליל שבת

מעבר מול מצלמות אבטחה בשבת

ספר דיגיטלי שעלול לגרום חילול שבת

טלטול ניילון להגנת המגבעת מפני גשמים

ברכת מעין שבע במנייני חצרות

הילדים עייפים בליל שבת. להתפלל בפלג המנחה?

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת