תפילה מול חלון מכונית

האוכל ברכב, הרי זה דומה לכלב?