מה צריך להספיק לפני סוף זמן קריאת שמע?

נזכר לאחר 'המפיל' שלא ספר העומר

סגולות להצלה מפני הנגיף