עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

כשהעולה אינו קורא עם בעל הקורא

עמידה בקריאת עשרת הדברות

תושב ירושלים הנוסע מחוץ לעיר לשבת פורים

גם העולה צריך לקרוא זֵכר וזֶכר?

תשובה מורחבת – מנייני המרפסות

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה