תושב ירושלים הנוסע מחוץ לעיר לשבת פורים

גם העולה צריך לקרוא זֵכר וזֶכר?

עמידה בקריאת עשרת הדברות

תשובה מורחבת – מנייני המרפסות

עלייה לתורה לבעלי תפילה בימים הנוראים

בעל קורא למגילת איכה שאינו מתענה