שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?

שימוש באלכוג'ל ובסבון ידיים בתשעה באב

כיבוס מסיכת קורונה בתשעת הימים

טלטול תעודת זהות ואישור כניסה בשבת