תליית פיטום הקטורת על קיר ביהכנ"ס

סגולות להצלה מפני הנגיף