מתי אוכלים, איך מבערים | שו"ת

סעודת שבת במקום שא"א להכניס חמץ כלל

"גַּם בַּשָׁמַיִם פּוֹסְקִים הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵף שָׁלוֹם"

מרן רבינו יוסף שלו' ב"ר אברהם אלישיב
זכותו תגן עלינו