לעבור לפני המתפלל כדי להשלים מניין

לעבור לפני המתפלל מאחורי מחיצה שקופה