אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה

אירוח בחדר מלון ללא מזוזה