'הגומל' ותפילה קצרה ללוחמים

ברכת שהחיינו על בן החוזר משדה הקרב

חילול שבת בשעת אזעקה

אזעקה באמצע תפילת שמונה עשרה

אירוח בחדר מלון ללא מזוזה