הוצאת ספר תורה לקריאת זכור לנשים?

למי וכיצד עושים הטבת חלום?