האם מותר לתת טיפ למלצר גוי?

משלוח מנות באמצעות קטן/ נכרי