כיפה, דברי תורה ונטילת ידיים בבריכה ובים

אופן נטילת ידיים המכוסות בכפפות

נטילת ידיים לאחר בדיקת דם