לעבור לפני המתפלל כדי להשלים מניין

מניין פועלים קודם הנץ

שומע קדושה מהמניין בחצר. עליי לענות?