רוצה להמתין עם קביעת המזוזות לחנוכת הבית

אירוח בחדר מלון ללא מזוזה

בדיקת מזוזה ע"י מי שאינו מומחה לסת"ם

ברכה על מזוזה שהוסרה לצורך בדיקה