כוס שלמה כהגר"ח נאה או רוב כוס חזו"א

שתייה בין הכוסות מפני הקורונה

והגדת לבנך: סיפור יציאת מצרים – שו"ת