כתיבת שם חיבה בכתובה

כתובה לבת לאם יהודיה ואב נכרי

הוספת שם לחתן וכלה