כיבוס מסיכת קורונה בתשעת הימים

יש לו בגד אחד. יקנה חדש או יכבס את הישן?