נסיעת יולדת בשבת לבית חולים מרוחק

נסיעה עם היולדת באמבולנס בשבת

הפקרת כלים חדשים במקום טבילתם