טיסת כהנים במטוס עם נפטר – הוראת רבינו

נישואי כהן ובעלת תשובה: עד כמה לבדוק יחוס?